Syrië offerfeest actie 2013

Project afgerond:

Doel & missie van dit project

Gouda – 6 oktober 2013: Met behulp van enkele broeders en zusters uit Hilversum organiseerde World Wide Relief een succesvolle benefiet in Gouda. Deze benefiet stond in het kader van het offerfeest 2013. De benefiet bracht maar liefst een geldbedrag op van €10.000,-. Voordat de benefiet op die dag van start ging, werd in een Moskee Al Amal in Hilversum een inzamelactie gehouden, wat 1600euro heeft opgeleverd. In totaal is er €15.000,- ingezameld.

Syrië - 9 oktober 2013: De dag dat de vrijwilligers van World Wide Relief richting Syrië zijn gegaan om daar hun doel te realiseren. Met een deel van het ingezamelde geld hebben zij schapen kunnen kopen wat bedoeld is voor slachtoffers in verband met het offerfeest. Wat deze reis anders maakt, is dat stichting WWR ervoor heeft gekozen om hulp te bieden binnen het oorlogsgebied. Dit, omdat deze gebieden moeilijk te bereiken zijn voor humanitaire organisaties. Ook hebben deze slachtoffers de hulp harder nodig dan de slachtoffers die in kampen bij het grensgebied verblijven. Men is hier afhankelijk van hulp van buitenaf, als deze hulp onzichtbaar blijft dan kan dan omslaan in wanhoop.

World wide relief trof en kwam in contact met slachtoffers die langs een verlaten weg aan het lot zijn overgelaten. Een gebied zonder winkels, voedsels, stroom noch water. De meerderheid verbleef in tenten of buiten omdat ze niet in het bezit zijn van een tent. Overdag was het warm maar s avonds was de kou niet te stillen.

Een oorlog dat meer dan 3 jaar speelt: Al snel konden wij de conclusie trekken dat de slachtoffers al jaren geen vlees hebben gezien noch hebben gegeten. En dan gaat het hier niet om mensenvlees maar om het schapenvlees. Ook zij hebben het recht op een gezegende offerfeest.

Tijdens dit verblij hebben we de slachtoffers van het volgende kunnen voorzien:
  • +/- 70 schapen (offers) uitgedeeld aan 280 gezinnen (1 schaap voor 4 gezinnen, waarvan elke gezin minimaal 1 en maximaal 13 kinderen heeft).
  • Geldbedrag voor weduwes (€50,-), geldbedrag gezin (€100,-)
  • Kinderen extra voorzien van snoepgoed opdat hiermee het leed wordt verzacht.
Video reportage